Jdi na obsah Jdi na menu
 


O nás

Vítejte na stránkách naší školy!

Jsme rodinnou školou pro každého žáka s ohledem na jeho možnosti, schopnosti, potřeby a osobní maximum. Školou otevřenou nápadům, dětem, rodičům i veřejnosti. Usilujeme o přátelskou a bezpečnou atmosféru, ke které napomáhá otevřená komunikace uvnitř i vně školy. V naší škole vytváříme takové zázemí a podmínky, které rozvíjejí tvořivost, radost z poznávaného a napomáhají učit žáky vytvářet si hezké vztahy k druhým lidem. Vedeme žáky k odpovědnosti za své chování a učení (sebehodnocení).

 

Žáci základní školy jsou vzděláváni podle ŠVP pro ZV v platnosti od 1.9.2013.

Děti v mateřské škole jsou vedeny podle ŠVP "Barevný svět“ platného od 1.9.2013.  

 

Motto školy:

Kráčíme cestou k sobě i k druhým, k přírodě, od tradic k praktickému životu.

 

Naším cílem je přivést dítě k poznání sounáležitosti se světem, vybavit ho dostatkem praktických dovedností a umožnit mu tak poznávat svět, do kterého se narodilo, ve všech jeho barvách.

Oba školní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

 

 

Zaměření školy:

- využívání moderních informačních a komunikačních technologií při výuce

- poznávání tradic směřujících k praktickému životu

- rozvoj citlivého a zodpovědného vztahu k přírodě

- samostatnost a zdravé sebevědomí dětí

- spolupráce s rodinou

- základní etické otázky společenského života člověka

- rozvoj komunikace a sociálních vztahů

- profesní růst všech zaměstnanců školy

- individuální přístup pedagoga ke každému z dětí

 

 

Celoroční projekty:

  • Recyklohraní
  • Les ve škole a škola v lese
  • Ovoce do škol

Ve školním roce 2017/2018 navštěvuje základní školu celkem 14 žáků. V mateřské škole je 23 dětí.

Starší fotografie z předchozích let naleznete ZDE.